Informácie

Slovenská neurochirurgická spoločnosť
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Neurochirurgická klinika UNLP a LF UPJŠ Košice
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

ODBORNÝ GARANT KONGRESU

Doc. MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD., MBA

PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Doc. MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD., MBA
MUDr.František Lacko, MBA
MUDr. František Pataky
MUDr. Michal Orlický, PhD.
MUDr. Rastislav Grega
MUDr. Veronika Magočová
MUDr. Tomáš Andráš, MBA
MUDr. Ján Bánoci
MUDr. Alexander Kohút
MUDr. Alena Tomčíková
MUDr. Vladimír Sabo
MUDr. Jana Kendeová
Alena Egedová
Mgr. Martina Čurilová

ADRESA ORGANIZAČNÉHO VÝBORU

Neurochirurgická klinika UNLP a LF UPJŠ Košice
UN L. Pasteura Košice
Tr.SNP 1
040 11 Košice

USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR

Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice, SK Gabriela Šujanová, Tel.: 0918 622 533 Email: gabriela.sujanova@progress.eu.sk 

MIESTO KONANIA KONGRESU

Hotel Yasmin****, Tyršovo nábrežie 1, Košice

TÉMY KONGRESU

- Neuroonkológia
- Neurotraumatológia
- Spondylochirurgia
- Varia

SEKCIA SESTIER – TÉMY

- Ošetrovateľská starostlivosť v neuroonkológii, neurotraumatológii
- Ošetrovateľský proces a starostlivosť o spondylochirurgického pacienta
- Varia

PREDBEŽNÝ PROGRAM

ŠTVRTOK  6.10.2022

PIATOK  7.10.2022

SOBOTA  8.10.2022

15:00-19:00  Registrácia
19:00-22:00  Wellcome drink
v priestoroch lobby baru hotela Yasmin


08:30-13:00  Odborný program
13:00-14:00  Obed
14:00-17:00  Odborný program
19:30-24:00  Spoločná večera
priestoroch reštaurácie hotela Yasmin

09:00-11:00  Odborný program
11:00  Ukončenie kongresu

REGISTRÁCIA (AKTÍVNA/PASÍVNA ÚČASŤ)

• on-line na www.neurosurgery2022.sk

KONGRESOVÝ POPLATOK


PRE ATESTOVANÝCH

PRE NEATESTOVANÝCH

SESTRA ČLEN

SESTRA NEČLEN

DO 31.7.2022

40,-EUR
20,-EUR
10,-EUR15,-EUR
NA MIESTE
50,-EUR

25,-EUR

15,-EUR

20,-EUR

UBYTOVANIE

Ubytovanie zabezpečuje Progress CA, s.r.o.


Jednolôžková izba

Dvojlôžková izba

Hotel YASMIN****
125,-EUR
145,-EUR

Uvádzané ceny sú za izbu a noc, vrátane DPH a sú len informatívne. Presná cena izby Vám bude potvrdená pri rezervácii v závislosti od typu a obsadenia izby. Počet miest v hoteloch je obmedzený, odporúčame včasnú objednávku.
TERMÍN REZERVÁCIE UBYTOVANIA: najneskôr do 15. 9. 2022. Online na www.neurosurgery2022.sk

ROKOVACIE JAZYKY

slovenský, český, anglický (bez tlmočenia)

POKYNY PRE PREDNÁŠAJÚCICH

Abstrakt posielajte výlučne elektronicky do 4. 9. 2022  prostredníctvom registračného formulára pri nahlasovaní aktívnej účasti.
Štruktúra abstraktu: NÁZOV PRÁCE, autor(i), pracovisko(á), úvod do problému, súbor a metodiky, výsledky, záver. Maximálny rozsah 250 slov.
Definitívne zaradenie do programu prednášok/posterov si vyhradzuje programový výbor kongresu. Informácia o zaradení Vášho abstraktu do odborného programu Vám bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu.

PREZENTAČNÁ TECHNIKA

Multimediálny projektor

KREDITY ARS CME

Kongres je zaradený do zoznamu kreditovaných podujatí ARS CME. Potvrdenie o účasti si bude možné vyzdvihnúť v posledný deň kongresu pri registrácii.

STRAVOVANIE

Pri registrácii je možné si zakúpiť obed v cene 18,- EUR

SPOLOČENSKÁ ČASŤ KONGRESU

Vstupenka na spoločenské posedenie v priestoroch hotela v cene 20,- EUR/osobu

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Priebežné informácie o kongrese nájdete na webovej stránke: www.neurosurgery2022.sk, www.progress.eu.sk